Fanfic

[Đồng nhân Ma đạo tổ sư] Giang Phong Miên x Ngu Tử Diên – Yêu mà không thể nói

Nguyên tác: Ma đạo tổ sư - Mặc Hương Đồng Khứu Tác giả: 8Yi Tự nhiên tôi muốn viết một chút về cặp phu thê ưa ngược nhau này. Tạm đào hố đã, có thời gian tôi sẽ lấp tiếp. Giới thiệu: Sen Vân Mộng nở. Trai tài gái sắc kết duyên, hỉ đường rực… Continue reading [Đồng nhân Ma đạo tổ sư] Giang Phong Miên x Ngu Tử Diên – Yêu mà không thể nói

Advertisement