Nhật ký

5 năm trước từng có một Tôi như thế

Hôm nay ngày 31/8, cũng là 10/7 Âm lịch. Vâng, tháng cô hồn. Ngày này của 5 năm trước chính là Rằm tháng Bảy. Xá tội vong nhân. Lượn lờ khắp đường có lẽ toàn là thứ mà ai cũng biết là gì đấy. Còn tôi thì đang ngồi nhà, bứt rứt không yên, lo cho kết… Continue reading 5 năm trước từng có một Tôi như thế